افتخارات ورزشی و بهداشتی سال 1400-99

برگزیده شدن نقاشی خانم هلیا شاه کریمی پایه هشتم در مسابقه ی «شهری که من  دوست دارم از پشت پنجره ببینم»

کسب رتبه اول خانم ملینا گل محمدی پایه نهم در رشته نقاشی در دهمین جشنواره نوجوان سالم در سطح منطقه 1

برگزیده شدن خانم مومن زاده معاون محترم بهداشت به عنوان مراقب و رابط سلامت در اجرای طرح های سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح  منطقه 1