افتخارات فرهنگی سال 99 - 98

کسب رتبه بهترین بروشور سرکار خانم مژده معاون محترم تربیتی در رشته نمایشنامه خوانی در سطح منطقه 1

کسب رتبه دوم نمایش «به مادرت افتخار کن» در رشته نمایشنامه خوانی در سطح منطقه 1

کسب رتبه سوم در نمایشنامه خوانی نمایش (مفرد، مذکر، غایب) در سطح منطقه 1

کسب رتبه سوم در رشته گیتار خانم نیایش نورچه ای در سطح منطقه 1

کسب رتبه دوم در رشته سه تار خانم ترانه علوی نسب در سطح منطقه 1

کسب رتبه بهترین کارگردان در رشته نمایش عروسکی سرکار خانم مژده معاون محترم تربیتی در سطح منطقه 1

کسب رتبه اول در رشته نمایش عروسکی در سطح منطقه 1

کسب رتبه اول خانم آرینا نصراله کلانتری در رشته داستان نویسی در سطح منطقه 1

کسب رتبه اول خانم ها ترنم متین زاده و دینا سادات برقعی در رشته پادکست در سطح منطقه 1