افتخارات فرهنگی سال 97-96

برگزیده شدن خانم عطیه ناظریان دبیر قرآن در مسابقه احکام فرهنگیان منطقه یک

کسب رتبه دوم خانم کیمیا شاهگلی پایه هشتم در مسابقات داستان نویسی منطقه یک

کسب رتبه در مسابقات هنری منطقه یک

تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش از سرکار خانم شاهرخی مدیریت محترم مدرسه