افتخارات فرهنگی سال 96-95

کسب رتبه دوم خانم فاطمه داوطلب در رشته پاستل در سطح استان

برگزیده شدن خانم پریا برادران دیلمقانی در مسابقه درسهایی از قرآن

تقدیر اداره از سرکار خانم رضایی معاون محترم پرورشی به دلیل ارسال گزارشات به موقع و شرکت در جلسات اداره

کسب رتبه اول خانم کیمیا گودرزی در مسابقات کتابخوانی در سطح منطقه

کسب مقام اول خانم فاطمه داوطلب پایه هشتم در رشته پاستل در مسابقات هنرهای دستی و تجسمی

کسب مقام سوم خانم پرنیان سید احمد کرمانی پایه نهم در رشته احکام در سطح منطقه

برگزیده شدن خانم هما موذنی در مسابقه هفته دفاع مقدس