افتخارات علمی سال 96-95

برگزیده شدن سرکار خانم فرهمند و سرکار خانم روئین تن به عنوان دبیر نمونه در جشنواره تبیان

احراز رتبه برتر خانم مهسا داراب دبیر کامپیوتر و معاون فناوری و سایت در گروه رایانه در سطح منطقه

کسب رتبه اول سرکار خانم امینی به عنوان طراح برتر سوال خرداد 95 در درس مطالعات اجتماعی در سطح منطقه متوسطه یک

دریافت گواهی هوشمندسازی دبیرستان آئین روشن نور متوسطه یک

راهیابی دانش آموزان به مرحله دوم هفتمین دوره المپیاد ریاضی

نوجوان ایران (مبتکران)

کسب مقام دوم کشوری خانم ها زهرا جواهری، فاطمه لرنی و سبا تقی زاده در جشنواره ابن سینا در رشته علوم انسانی و علوم اجتماعی با موضوع «بررسی اثربخشی مولفه های فرهنگ خانواده و جامعه بر مد و مدگرایی» پایه نهم - استاد راهنما سرکار خانم فرهمند

تقدیر از گروه خانم ها فرناز صدراعظمی، دیبا عطایی، پریا برادران دیلمقانی و یگانه رجایی در بخش سمینارهای علمی در دوازدهمین جشنواره تبیان در رشته روانشناسی با موضوع «تاثیر بازی های رایانه ای بر روی نوجوانان» پایه هشتم - استاد راهنما سرکار خانم فرهمند