افتخارات فرهنگی سال 1401 - 1400

کسب رتبه دوم خانم مژده باقری در رشته احکام و رتبه سوم خانم ها هستی باسمچی، نلیا کمانی و یاسمن میردامادی در رشته انشای نماز در 40امین مسابقات قرآن، عترت و نماز در سطح منطقه 1

تقدیر از خانم مهسا داراب معاون فناوری و سایت مدرسه برای داوری هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه